Научна конференция „Устойчиво развитие на градския пътнически транспорт на територията на Столична община“

сряда, 19 септември 2018 13:37 /
Начало:
петък, 30 ноември 2018 10:00
Край:
Място:
Голяма конферентна зала
Подробности:

Научна конференция

„Устойчиво развитие на градския пътнически транспорт на територията на Столична община“ 

30 ноември, 10.00 ч., Голяма конферентна зала

Конференцията е организирана от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към Столична община под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев.

ПОКАНА

Заявка за участие

Устойчивото развитие на градския пътнически транспорт има важна роля за социално-икономическото развитие на град София. Той съдейства за подобряване на  връзките между отделните райони, безпроблемното придвижването на пътниците за производствени и лични нужди и става база за подобряване условията на живот и жизнен стандарт на гражданите.

Устойчивото бъдещо развитие на пътническия транспорт на територията на Столична община, ще гарантира функционирането на екологосъобразен и качествен пътнически транспорт, предоставящ възможност за привличане на повече хора и максимално задоволяване на техните потребности от градски пътувания. Това ще се намали зависимостта на гражданите от техните автомобили с последващите ползи за околната среда. Ще се подобри достъпа до всички градски и крайградски зони, ще се постигнат по-добри параметри на околната среда, като качество на въздуха и шума и ще подобрят здравния статус на населението. Качеството на живот за хората с намалена подвижност, както и на тези, които живеят в райони, които в миналото не са били свързани с мрежата на градския транспорт, значително ще се подобри. Като цяло ще се подобри имиджа на град София.  Той ще си изгради нова визия на иновативен и гледащ в бъдещето съвременен европейски град. За да се постигне това е необходимо да се предприемат общи усилия от страна на Столична община, Центъра за градска мобилност, фирмите предлагащи обществен транспорт и хората в науката. Този интегриран подход неминуемо ще доведе до положителни резултати в посока повишаване ефективността, качеството и като цяло устойчивото развитие на пътнически транспорт в град София.