Стипендия на МОН за докторант в Европейския университетски институт

сряда, 15 ноември 2017 9:33 /
Начало:
Край:
сряда, 31 януари 2018
Място:
Подробности:

През 2016 г. Министерството на образованието и науката (МОН) стана пълноправен член на Европейския университетски институт (ЕУИ)и предстои да представи за първи път стипендия за обучение на докторант – за академичната 2018/2019 т.

Стипендията възлиза на 1315 евро на месец и ще се изплаща 12 месеца в годината. На одобрения кандидат се полагат средства и за транспорт, застраховка и издръжка на семейството. Първите три години от следването на докторанта в ЕУИ се покриват от страната-членка, а четвъртата и последната е за сметка на института.

Специална комисия изготви национални критерии към кандидатите за предоставяната от МОН стипендия:

-          Кандидатът трябва да е български гражданин (без оглед на държавата, в която пребивава) или гражданин на друга държава членка на ЕС, пребивавал постоянно в България не по-малко от 5 години към крайния срок на кандидатстване

-           Към крайния срок на кандидатстване кандидатът следва да е придобил образователно-квалификационна степен „магистър“

-          Кандидатът трябва да има минимален успех от дипломата си за магистър много добър 5.00 или съответния еквивалент от системата за оценяване в държавата, в която е придобита степента.

Всички останали изисквания, поставени към кандидатите от Европейския университетски институт, могат да бъдат намерени на интернет страницата на института https://www.eui.eu

Срокът за кандидатстване е до 31 януари 2018 г.

Европейският университетски институт, базиран във Флоренция, е създаден пред 1972 г. на базата на междуправителствено споразумение от четири членки на ЕС : Италия, Франция, Люксембург и Холандия. Предлага докторски програми и научни изследвания по история и цивилизация, икономически, юридически, политически и правни науки.