Конкурс за редовен преподавател към катедра „Физическо възпитание и спорт” със специалност футбол

понеделник, 30 януари 2017 10:40 /
Начало:
вторник, 31 януари 2017
Край:
вторник, 14 февруари 2017
Място:
Подробности:

На основание чл.19 (2) от Правилника за организация и провеждане на конкурси за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности, УНСС обявява конкурс за един преподавател към катедра „Физическо възпитание и спорт” със специалност футбол.

Кандидатите за участие в конкурса подават необходимите документи при ръководител катедра „Физическо възпитание и спорт“ – спортен комплекс „Бонсист“:

  • Заявление за допускане за участие в конкурс до ръководител катедра ”Физическо възпитание и спорт”;
  • Автобиография (CV – европейски формат);
  • Диплома за завършено спортно-педагогическо образование в степен най-малко бакалавър;
  • Свидетелство за съдимост;
  • Удостоверение за трудов стаж;
  • Други дипломи и квалификации, които кандидатът е придобил.

Срокът за подаване на документите е до 15 дни (от 31.01. 2017 до 17.00 ч. на 14.02.2017, включително) от публикуване на обявата в сайта, на адрес:

гр. София, Студентски град, ул. „проф. Н. Генчев”,

СК ”Бонсист”, каб. №1, 2, тел. 02/862 88 92; 02/960 90 74;

E-mail: unss_sport@abv.bg