Новини от -и месец 4, 2017 година

Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

Публична лекция на тема "Необратимият път към срив на еврото"

28.4.2017 г. 10:47:35 ч.

Първи обучителен семинар на новоизбрания Студентски съвет

28.4.2017 г. 09:53:24 ч.

Семинар „Права, възможности и предизвикателства, свързани със свободното движение на работници в ЕС и координация на социалното осигуряване“

27.4.2017 г. 14:07:38 ч.

Студентска кръгла маса на тема „Международните отношения в контекста на повишаващите се рискове и заплахи за сигурността“

27.4.2017 г. 13:40:06 ч.

Чуждестранните студенти по програма Еразъм+ посетиха наши забележителности

27.4.2017 г. 08:48:01 ч.

Рамков договор за сътрудничество между УНСС и ГФК България, „Институт за маркетингови проучвания“

26.4.2017 г. 16:15:12 ч.

Дни на кариерата на банка Пиреос

26.4.2017 г. 11:29:45 ч.

Кръгла маса „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“

25.4.2017 г. 15:10:06 ч.

Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“

25.4.2017 г. 14:57:47 ч.

Публична лекция на Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, на тема “Енергийната регулация и либерализацията на пазара“

25.4.2017 г. 14:51:56 ч.