Подписване на Консорциум за управление на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“

четвъртък, 13 януари 2022 17:57

Споразумение за създаване на Консорциум за управление на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ бе подписано днес в комплекс „Царски зали“ на Военна академия „Георги Стойков Раковски“. Проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност и ръководител на катедра „Логистика и вериги на доставките" и доц. д-р Нончо Димитров, научен секретар на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор на програмата, присъстваха на събитието от страна на УНСС.

Доц. Нончо Димитров и проф. Мирослава Раковска

Програмата е одобрена с Решение на Министерски съвет № 731/21.10.2021 г. и е в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 г. с цел повишаване на националния научен капацитет в областта на сигурността и отбраната. На подписването присъстваха представители на министерствата на отбраната и на вътрешните работи.

Изпълнението на дейностите ще стартира през 2022 г. и ще приключи през 2025 г.

Бенефициенти по Програмата и членове на Консорциума за нейното изпълнение са Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, Университетът по библиотекознание и информационни технологии, Военната академия „Г. С. Раковски“, Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана към Българската академия на науките, Университетът за национално и световно стопанство, Академията на Министерството на вътрешните работи, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Националният военен университет „Васил Левски“ и Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“.

С участието си в програмата те ще подпомагат изпълнението на целите, както и ще осигуряват споделено използване на наличната си научна и образователна инфраструктура.

По време на подписването приветствено слово и поздравления за стартирането на програмата произнесоха генерал-майор д-р Груди Ангелов, началник на Военна академия „Г. С. Раковски“, Александър Петков, заместник-министър на отбраната, доц. д.н. Борислав Генов, директор на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, проф. д. ик. н. Стоян Денчев, консултант по програмата „Сигурност и отбрана“, основател и председател на Университетската младежка академия  за управление на знания (УМЛАУЗ), бивш дългогодишен ректор на УниБИТ и др. Бе прочетен поздравителен адрес от Президента на Република България.

Реализацията на Програмата ще доведе до повишаване на публикационната активност, създаване на съвременни модели за управление и функциониране, развитие на активни взаимоотношения между научните организации и държавните висши училища в страната, включване в партньорски научни мрежи от чужбина, създаване на прототипи на инструменти и среда за по-сигурна виртуална комуникация, както и подобряване на взаимодействието между научноизследователските и развойни звена и бизнеса.

С работата по Програмата се цели да се развие провеждането на съвместно обучение на докторанти, както и привличане на участници в програмата и от други научни звена, т.е. така наречените изследвания, основани на мисии, с което ще се отвори сектора за отбрана и сигурност за докторантури по изцяло нови, интердисциплинарни теми.

Генерал-майор Груди Ангелов
Проф. д.ик.н. Стоян Денчев
Зам.-министър Александър Петков
Доц. д.н. Борислав Генов

ФОТОГАЛЕРИЯ


Галерия снимки от Подписване на Консорциум за управление на Националната научна програма „Сигурнос ...