Два нови Изследователски центъра отварят врати в УНСС

четвъртък, 29 юли 2021 10:41

В УНСС бяха изградени и въведени в експлоатация два нови Изследователски центъра. В тях освен научни изследвания и реализиране на изследователски проекти, ще може да се провеждат и обучаващи процеси. Те са част от най-новия учебен корпус на университета, завършен тази година.

Изследователски център -1

Двата научни центъра разполагат общо с 500 броя компютри, свързани към съответни сървърни системи за научни изследвания и научни инфраструктури. Основното финансиране за тези центрове е по проект "Дигитализация на икономиката в среда на големи данни", управляван от Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА НОИР).

Изследователски център - 2

Галерия снимки от Два нови Изследователски центъра отварят врати в УНСС ...