Наши студенти с участие в програма на „Заедно в час“

петък, 23 юли 2021 8:20

28 студенти от Университета за национално и световно стопанство кандидатстваха за участие в програмата „Нов път в преподаването” на „Заедно в час“ като 6 от тях бяха одобрени. Те са от следните специалности: „Регионално развитие“, „Медии и журналистика“, „Бизнес информатика“, „Счетоводство и контрол“, „Застраховане и социално дело“. Интересът към програмата тази година е много голям Има над 3000 подадени кандидатури.

Участниците в програмата за професионално и лидерско развитие на “Заедно в час” получават подкрепа да работят като учители на ученици от уязвими общности в рамките на две години. През това време те имат възможност да се запознаят директно с предизвикателствата и начините за подобрение в системата.

„Това са наистина много добри резултати за студентите от УНСС, защото както знаете и нашата програма е много селективна. Искам сърдечно да Ви благодаря от името на целия ни екип за подкрепата и ползотворната съвместна работа, защото без тях тези резултатите нямаше да са същите. Нашата работа е тясно свързана с добрите ни взаимоотношения с партньори и съмишленици, които виждаме във Ваше лице и в университета, затова още веднъж благодарим! Надяваме се да продължаваме да работим заедно и занапред и да откриваме най-подходящите хора, които да станат бъдещите мотивирани учители“, отбелязаха представители на организацията.

За „Заедно в час“: Вярваме, че всяко дете в страната трябва да има достъп до качествено образование – независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на родителите му. Работим за тази кауза, като развиваме нови учители, подкрепяме училищни екипи и изграждаме партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.

Галерия снимки от Наши студенти с участие в програма на „Заедно в час“ ...