Проф. Владя Борисова е назначена за председател на Патентното ведомство

четвъртък, 17 юни 2021 9:29

Директорът на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС проф. д-р Владя Борисова е назначена за председател на Патентното ведомство. Тя е член на Академичния съвет на същото ведомство от 2017 г. и е възпитаник на УНСС - през 2000 г. се дипломира като магистър по икономика, а  през 2001 г. - като магистър по право.

Проф. Борисова е експерт към Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и вицепрезидент на една от работните групи към работните органи на организацията. Тя е и консултант на Международната търговска камара (ICC), служба „Търговски престъпления“, отдел „Престъпления срещу интелектуалната собственост“. Освен като преподавател, проф. Борисова има дългогодишен опит във всички сфери на интелектуалната собственост – водене на бизнес преговори, изготвяне на експертни мнения, становища и стратегически документи, както и разработване, управление и изпълнение на проекти по европейски програми.

Галерия снимки от Проф. Владя Борисова е назначена за председател на Патентното ведомство ...