Споразумение с Асоциацията на полицейските началници

петък, 11 юни 2021 9:15

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров и о. р. полк. Румен Стоилов, председател на УС на Асоциацията на полицейските началници (АПН), сключиха меморандум за двустранно сътрудничество. 

„Нашият университет е много подходящ за сътрудничества от този тип, защото обхващаме широк профил от направления. Имаме 43 бакалавърски специалности и 88 магистърски специалности, с което разполагаме и с огромен набор от студенти за стаж и практически занятия. Имаме много сериозни партньорства и очакваме подписването на това споразумение да предостави още нови възможности на нашите студенти“, подчерта  проф. д-р Димитър Димитров.

Проф. Димитър Димитров

„Вие сте институция с над 100 годишен опит и ние сме респектирани от присъствието и опита ви спрямо сътрудничествата с други организации. В основата на Асоциацията стои подпомагането на контактите и взаимодействието между бивши и настоящи служители на Министерството на вътрешните работи с цел предаване на управленски опит за решаване на различни въпроси и проблеми в практиката. Считам, че има много общи теми, свързани с изследвания в областта на сигурността и вашите студенти ще успеят да ги подпомогнат“, коментира  о.р. полк. Румен Стоилов.

Полк. Румен Стоилов

Двете институции ще си партнират при реализирането на съвместни проекти и последващото им изпълнение. Подписаното сътрудничество предполага участие на преподаватели и други представители на УНСС в лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от АПН, както и възможност УНСС да кани, като лектори и консултанти за участие в активности и събития, представители на АПН. Според документа преподаватели на университета ще могат да разработват методологически и методически въпроси от тяхната компетентност, свързани с дейности на АПН.

За координатори на меморандума са определени: доц. д-р Нончо Димитров – научен секретар на катедра „Национална и регионална сигурност“, от страна на УНСС и Георги Арабаджиев, член на УС на АПН, за ответната страна. На подписването в зала „Тържествена“ от страна на УНСС присъстваха още проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество, проф. д-р Динко Динков, директор на Центъра за балкански изследвания и преподавател във факултета по „Международна  икономика и политика“ и Илиян Чабуклийски, секретар на Студентския съвет и представители на Асоциацията на полицейските началници.

Галерия снимки от  Споразумение с Асоциацията на полицейските началници ...