Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започва приема на бакалаври

петък, 11 юни 2021 9:25

За Кандидатстудентска кампания 2021, предлаганите специалности и възможностите, които УНСС предоставя на младите хора, разговаряме със заместник-ректора по учебната дейност проф. д-р Мирослава Раковска

Проф. Раковска, УНСС започна приема на документи за класиране и участие в редовната изпитна сесия, какви са сроковете?

Да, от 14 юни започваме прием за всичките 43 бакалавърски специалности, както и за магистърска степен „Право“. Кандидат-студентите могат да изберат да кандидатстват с матура или да се явят на изпит, ако резултатите от матурата не са удовлетворяващи.

Подаването на документи за участие в класирането или за явяване на изпитите става по три начина - електронно чрез сайта на университета, на място в Центъра за прием на документи в УНСС, в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково, както и Регионалните бюра по градове на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация. Цялата необходима информация е налична на сайта ни в секцията „Прием“.  

Редовната ни изпитна сесия ще бъде в периода от 2 до 5 юли и ще се проведе присъствено, на хартиен носител в УНСС. В кандидатстудентските ни изпити има два задължителни модула – математика и български език, и трети специализиран модул, който може да бъде по български, математика, история или география. Ако по време на редовната сесия отново се приложат засилени мерки поради епидемиологичните условия, сме готови да приемаме и само с матура.     

Учебна зала в УНСС

Как ще се проведат изпитите в УНСС по време на пандемия?

Ще осигурим всички условия, за да отговорим на изискванията, свързани с епидемичната обстановка. При провеждане на изпитите не повече от 50 на сто от капацитета на залите ще бъде зает с кандидат-студенти. Това е само една от възможностите за кандидатстване в нашия университет.

За кои специалности се допуска прием с матури?

Във всички специалности може да се кандидатства с оценка от държавните зрелостни изпити, в това число и в специалност Право", за което бе взето решение на национално ниво. Кандидатстудентските ни изпити са за тези млади хора, които искат да си повишат бала, който се формира от оценката от матурата и средния успех от дипломата за средно образование. Ако не са доволни от резултата си от матурата, те могат да се явят на нашите изпити, като за формиране на бала ние вземаме по-високия резултат.

Какво е различното при кандидатстването тази година?

През учебната 2021/2022 предлагаме 43 бакалавърски специалности, като новото тази година е, че приемът на студенти ще е по специалности, а не по поднаправления в рамките на професионалните направления. За първи път ние ще приемем в бакалавърска степен студенти по специалности от пет направления - Икономика, Администрация и управление", Политически науки", Социология, антропология и науки за културата", „Обществени комуникации и информационни науки“, както и по специалност Право". Студентите, които кандидатстват за специалности държавна поръчка, ще бъдат класирани съобразно техния бал, а в платеното обучение ще бъдат класирани по първо желание.

Искам да отбележа, че УНСС предлага широк спектър от специалности, обучението по които е на много високо ниво, по всички световни стандарти.

Защо се наложи промяната, приемът да е по специалности, а не по професионални направления, както досега?

Промяната се наложи, защото желанието на студентите е такова, а и поради тенденциите в образованието по света, където преобладаващо приемът е по специалности. Предимството е, че още от първи курс катедрите, които водят специалности, ще могат да осъществят контакт със студентите и да ги подпомагат в процеса на обучението им, ако имат някакви конкретни затруднения по отделни дисциплини, както и да осигуряват фокуса на обучението върху специалността чрез включването им в съвместни инициативи с бизнеса, които почти всички катедри вече организират, в научноизследователски проекти, стажове, практики и др.

При предишния начин на прием, в първите две години студентите се обучаваха по поднаправления на професионалните направления и се срещаха с преподавателите и специалните дисциплини едва в трети курс, след класирането по специалности. Приемът по специалности е общоприета практика в България и Европа и за да бъдем конкурентоспособни, ние също трябваше да вземем това решение.

Има ли нови специалности, които предлагате на кандидат-студентите през тази година?

В унисон с потребностите на бизнеса и новите икономически и социални реалности, всяка година актуализираме учебните планове и разкриваме нови специалности. За да отговорим на търсенето на пазара на труда в бакалавърска степен променихме наименованието и съдържанието на една специалност - „Статистика и иконометрия“ се преименува на Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер".

В магистърска степен тази година имаме 13 нови специалности. Голяма част от тези нови специалности са хибридни, интегрират различни области на знанието и обучението по тях ще се извършва от две или три катедри. Целта е студентите да придобият интердисциплинарни знания и умения, за да могат по-лесно и по-бързо да се реализират в практиката. Такива например са новите магистърски специалности „Количествени финанси“, „Комуникационен мениджмънт“, „Дигитални маркетингови стратегии“, „Цифрово управление и администрация“. Има и една специалност „Управление и контрол на обществени поръчки“, в която се включва и Юридическият факултет, така че там три звена в университета ще предоставят обучението по една магистърска програма. От следващата учебна година ще предложим обучение и по специалности „Търговия“ и „Бизнес логистика и вериги на доставките“, които развиват специализирани знания и умения, силно търсени на пазара на труда, а също  и „Дипломация и стратегически анализ“ в областта на политическите науки. 

Защо младите хора да изберат УНСС, какви са предимствата на университета?

Едно от най-важните предимства е, че обучението в нашия университет е практически ориентирано и насочено към придобиване на умения и компетентности за бързо вземане на адекватни и креативни решения в различни ситуации, отговорно администриране на процеси, работа в екип, открояване на проблеми и техните решения. С цел непрекъснато приближаване на учебния процес до практиката привличаме за лектори най-изявените специалисти, които са на ключови позиции в бизнеса и държавното управление. Учебните програми са съобразени с изискванията на бизнеса и са създадени с активното участие на хора от практиката. Връзките с потенциалните работодатели са водещ приоритет за всички специалности в УНСС. Университетът развива дългосрочни партньорства с бизнеса и организации, ангажирани с качеството и конкурентоспособността на образованието. Тясната връзка между образование и бизнес е причината за много добрата реализация на възпитаниците на УНСС. Над 97% от тях се реализират на пазара на труда до първата година от завършването си. Работодателите приемат дипломата на УНСС като гаранция за отлична подготовка и висок професионализъм. За поредна година УНСС е удостоен с приз за най-престижно висше училище в професионално направление „Икономика“ според работодателите и преподавателите във висшите училища в България. Признанието е израз на удовлетворението на работодателските организации от практически ориентираното мултидисциплинарно обучение и изграждането в студентите на умения, знания и компетентности, съответстващи на променящата се, динамична бизнес среда. Предимства на обучението в УНСС са и съвременните учебни планове, програми и методи на преподаване, които съответстват на световните образователни стандарти, както и модерната учебна база, богатите библиотечни фондове и електронните бази данни от цял свят.

Новият корпус на УНСС, който ще започне да функционира от есента на 2021 година, е построен по всички правила на съвременното строителство

Улеснени и дигитализирани са и почти всички административни процедури във връзка с обучението на студентите през системата „Уеб студент“ - получаване на различни справки за студентското положение, плащане на семестриални такси и записване за следващ семестър, подаване на заявки за избор на дисциплини  и други общо 21 онлайн услуги.

Тази година студентите ни ще имат възможност да участват в международна мобилност не само по програмата „Еразъм +“ с множеството университети, с които имаме сключени споразумения. УНСС вече е част от европейската университетска мрежа ENGAGE.EU,  заедно с още шест престижни европейски университета. Това е особено важно за развитието на компетенции, необходими за справяне с основните предизвикателства на съвременното ни общество - цифровизация и изкуствен интелект, изменение на климата и устойчиво развитие, миграция и др.

 

Специалностите, които УНСС предлага можете да видите тук.

Вече можете да кандидатствате при нас и онлайн оттук.

Информация за документи и такси можете да намерите тук.

           

Опознайте виртуално университета,

запознайте се с ръководството на Университета,

с деканите, с ръководителите на катедри и с преподавателите,

за да научите от първо лице предимствата на обучението в нашия университет на

#ИзбирамУНСС!

 

Галерия снимки от Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започва приема на бакалаври ...