Академичен клъстер за сътрудничество между УНСС, СА „Д. А. Ценов” - Свищов и ИУ Варна

четвъртък, 27 май 2021 11:21

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров,  проф. д-р Евгени Станимиров, ректор на Икономическия университет – Варна и проф. д-р Марияна Божинова, ректор на Стопанската академия „Д. А. Ценов” - Свищов, подписаха меморандум за сътрудничество.

Проф. Димитров коментира идеята за работа в мрежа и сътрудничество чрез създадените клъстери и заяви, че това е начин да се подобри взаимодействието между трите водещи икономически университети в България. Той подчерта, че за настоящата година 87% от държавния прием на студенти в направление „Икономика” се реализира именно от УНСС, ИУ – Варна и Свищовската академия.

„Очакваме тези клъстери, тези университетски мрежи да генерират резултати в области като прагматичност на обучението и трансфер на ноу-хау”, каза проф. Станимиров. Той отбеляза навлизащата прагматичност в обучението и акцентира върху развитието на „естествения” интелект при висшето образование на студентите.

„Трите висши училища имаме самочувствието на водещи в обучението в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление”, заяви проф. Божинова.

Ректорите на трите водещи висши икономически училища в България се срещнаха в Свищов, за да създадат клъстер в областта на застраховането, данъчния и митническия контрол. Сред присъстващите на церемонията бяха зам.-ректорите на УНСС проф. д-р Мирослава Раковска и проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректорите на Свищовската академия, председателят на Националното представителство на студентските съвети Даниел Парушев, преподаватели и студенти.

Подписвайки меморандума за сътрудничество, трите страни заявиха готовността си за обединени усилия в следните насоки: съвместна работа за утвърждаване на авторитета и престижа на нашия университет, СА – Свищов и ИУ – Варна на национално и международно ниво; развитие на сътрудничеството в широк спектър от области, съвместни дейности и инициативи чрез интегриране потенциала на трите институции и постигане на синергични ефекти в полза на регионите, които стимулират техния икономически и социален просперитет; създаване на клъстер в областта на застраховането, данъчния и митническия контрол като съвременна форма на междууниверситетско сътрудничество, което да допринася за ефективното развитие на трите университета и повишаването на техния проектен капацитет и практическа експертиза.

Галерия снимки от Академичен клъстер за сътрудничество между УНСС, СА „Д. А. Ценов” - Свищов и ИУ  ...