Ректорът представлява ENGAGE.EU на консултационната среща на ЕК с ректорите на Европейските университети

сряда, 28 април 2021 14:45

На 27 април т.г. се проведе консултационна среща на Европейската комисия (ЕК) с ректорите на всички Европейски университети. Дискутирани бяха въпроси, свързани с разработването на европейска стратегия за университетите, препоръка на Съвета относно микрокредитите в областта на образованието (micro-credentials) и препоръка на Съвета относно образованието по екологична устойчивост. От страна на ЕК в срещата участваха г-н Маргаритис Схинас – заместник-председател „Утвърждаване на европейския начин на живот“ и г-жа Мария Габриел – комисар „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“.

Г-н Маргаритис Схинас
Г-жа Мария Габриел

На срещата бяха поканени по един ректор от всеки от действащите 41 Европейски университета, като едва половината от тях бяха включени в официалния дневен ред на събитието, за да представят своите идеи, визия и препоръки по поставените въпроси. Ректорът на УНСС – проф. д-р Димитър Димитров, беше официалният представител на ENGAGE.EU, който се включи във втората част на дискусията, посветена на въпросите за микрокредитите и образованието по екологична устойчивост. Той беше и единственият участник от България в тази среща. Ректорът посочи, че университетите в ENGAGE.EU са твърде разнородни – държавни и частни, от държави-членки и държави извън ЕС, което предполага твърде различни разходи за предоставяне на микрокредитите, а оттам и твърде различни такси за обучаващите се: „За да осигурим равен достъп до микрокредитите в областта на образованието имаме нужда от общи принципи на една справедлива политика за таксите за обучение. Това е въпрос, който не може да бъде решен на национално ниво. Нещо повече, този въпрос касае не само микрокредитите, но и съвместните обучителни курсове, съвместните специалности и повечето от общите  инициативи в рамките на Европейските университети.“

По време на срещата беше изтъкнато, че създаването на Европейски университет е твърде амбициозна и сложна задача – начинание, което изисква много енергия от целия академичен състав, административния персонал и студентите, за да се промени начинът на учене, преподаване и изследователска работа. В същото време, изграждането на наистина обединен Европейски съюз чрез образованието минава през успешното развитие на тези алианси. “Продължаваме да работим и за изготвянето на европейски подход към микрокредитите, който ще даде на учащите се възможности за краткосрочно и висококачествено обучение по по-гъвкав и целенасочен начин“ написа във Фейсбук профила си Мария Габриел. Представена беше и дългосрочната визия на ЕК за развитието на Европейските университети до 2027 г.

Модератор на събитието беше г-жа Темис Кристофидо – генерален директор на ГД „Образование, младеж, спорт и култура“ към ЕК.

Г-жа Темис Кристофидо

Галерия снимки от Ректорът представлява ENGAGE.EU на консултационната среща на ЕК с ректорите на Е ...