Меморандум за сътрудничество между УНСС и БЧК

сряда, 06 март 2019 17:41

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и председателят на БЧК акад. Христо Григоров д-р х.к. подписаха меморандум за сътрудничество между двете институции (на снимките долу).

Документът предвижда УНСС и БЧК да си сътрудничат в привличането на студенти от Юридическия факултет (ЮФ) за участие в дейности, свързани с разпространението на Международното хуманитарно право (МХП); в осигуряването на обучения и семинари по МХП и възможности за включване в практически занятия и състезания, както и в организирането на лекции, конференции и др. с цел популяризиране на МХП.

УНСС (чрез ЮФ) ще предоставя на БЧК информация за образователните програми в нашия университет и придобиваните от студентите квалификации; ще съдейства и организира разпространението на информационни материали за предлагани от БЧК обучения, семинари, проекти, конкурси и възможности за доброволчески дейности; ще провежда презентации и други събития с участието на представители на БЧК.

БЧК ще предоставя на УНСС информация за стаж на наши студенти в структурите на Българския червен кръст; ще предоставя допълнителни възможности за доброволчески дейности за студентите от ЮФ и други факултети на УНСС.

На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет и доц. д.н. Живко Драганов, декан на ЮФ и координатор по изпълнението на меморандума от страна на УНСС (на снимката горе).

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество между УНСС и БЧК ...