Ректорът връчи на 12 преподаватели свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“

сряда, 23 май 2018 14:16

На 22 май – ден след празника на УНСС, ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев връчи свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“ на 12 преподаватели.

По традиция, чието начало беше поставено през 2016 г., новите професори и доценти от нашия университет получават своите свидетелства два пъти в годината – на празника на УНСС и на Общото събрание на университета.

Свидетелства за академичната длъжност „професор“ получиха проф. Мария Стоянова, преподавател в катедра „Икономическа социология“ и  зам.-декан на Общоикономическия факултет, проф. д-р Румяна Пожаревска, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“ и зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет, и проф. д-р Николай Щерев, ръководител на катедра „Индустриален бизнес“.

Проф. д-р Мария Стоянова

Проф. д-р Румяна Пожаревска
Проф. д-р Николай Щерев

Свидетелства за академичната длъжност „доцент“ получиха доц. д-р Ивайло Беев от катедра „Икономикс“, доц. д-р Георги Пенчев от катедра „Национална и регионална сигурност“, доц. д-р Александър Христов и доц. д-р Доброслав Моллов от катедра „МИО и бизнес“, доц. д-р Ирина Казанджиева-Йорданова и доц. д-р Евгени Райков от катедра „Финанси“, доц.- д-р Бойко Вълчев от катедра „Международни отношения“, доц. д-р Михаил Мусов от  катедра „Счетоводство и анализ“ и доц. д-р Румен Андреев от катедра „Политическа икономия“.

Доц. д-р Ивайло Беев

Доц. д-р Георги Пенчев

Доц. д-р Александър Христов

Доц. д-р Доброслав Моллов

Доц. д-р Ирина Казанджиева-Йорданова

Доц. д-р Евгени Райков

Доц. д-р Бойко Вълчев

Доц. д-р Михаил Мусов

Доц. д-р Румен Андреев

Ректорът поздрави новите професори и доценти и им пожела нови успехи.

Галерия снимки от Ректорът връчи на 12 преподаватели свидетелства  за академичните длъжности „проф ...