Майсторски клас по счетоводство

понеделник, 22 януари 2018 10:20

По инициатива на ръководството на Финансово-счетоводния факултет беше организиран майсторски клас по счетоводство в рамките на сключения през 2012 г. меморандум за сътрудничество между УНСС и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. 

В голяма конферентна зала

Форумът  беше посветен на актуална проблематика в областта на счетоводството, в частност на  концептуалните основи на два  счетоводни стандарта - МСФО 15 и МСФО 9.  Лектор беше  доц. Бойка Брезоева от катедра "Счетоводство и анализ," която е водещ специалист в областта на интерпретирането и прилагането на МСФО.

Доц. Бойка Брезоева и проф. Снежана Башева  (от ляво надясно)

Проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“,  посочи, че в изпълнение на меморандума досега са реализирани редица форуми, в т.ч. дискусии по проекта за нов Закон за счетоводството, ЗНФО, Закон за одита в публичния сектор и други. Форум от такова естество се провежда за първи път, подчерта проф. Башева.

По време на майсторския клас по счетоводство

Галерия снимки от Майсторски клас по счетоводство  ...