Лекция на преподавател от Университета в Прищина пред студенти от Бизнес факултета

сряда, 17 май 2017 10:33

Пред студенти от специалностите „Агробизнес“ и „Индустриален бизнес“ в малката конферентна зала изнесе лекция доц. д-р Екрем Джокай, преподавател от Университета в Прищина и директор на дирекция „Анализи и статистика“ към Министерството на земеделието, горите и селските райони в Косово. 

В малката конферентна зала

Доц. Джокай запозна студентите с политиката на Косово в областта на аграрния сектор и хранително-вкусовата промишленост, с мерките и инструментите, прилагани за постигане на ефективност на производството и извеждане на конкурентните предимства на сектора.

По време на лекцията

Дискутирани бяха предизвикателствата пред изследователите и анализаторите при недостатъчна и неструктурирана информация, както и ролята на научните изследвания за взимане на целесъобразни и ефективни решения на управленско ниво.

 

Галерия снимки от Лекция на преподавател от Университета в Прищина пред студенти от Бизнес факулте ...