Международна конференция на тема: "Обучение на мениджъри на изследователски клъстери"

четвъртък, 12 септември 2013 8:54 /
Начало:
петък, 13 септември 2013 10:00
Край:
петък, 13 септември 2013 18:00
Място:
гранд хотел "София"
Подробности:

Институтът за следдипломна квалификация, отделение на УНСС , и

Институтът за подготовка на служители в международни организации

организират

международна конференция на тема:

 “Обучение на мениджъри на изследователски клъстери“

 Конференцията е заключителната част на проект за развитие на иновации, осъществяван с директната финансова подкрепа на Европейската комисия по програма „Учене през целия живот“.  Основната цел на проекта е свързана със създаване на електронна платформа за учене на мениджърите и персонала на изследователските клъстери. Съдържанието на учебните модули се  основава на резултатите от проучването на потребностите от обучение на мениджърите на клъстери в страните – партньори по проекта и разработената Рамка на компетентностите на мениджърите на изследователски клъстери. По време на проекта бяха осъществени много практически семинарни обучения, национални и международни срещи и дискусии, на които платформата за обучение и учебното съдържание бяха подложени на проверка и подобрение.

На конференцията ще бъдат представени разработените от екипа на проекта продукти, които осигуряват съвременно и практически ориентирано обучение на клъстерни мениджъри. Друга цел на събитието е начало на обществена дискусия за ползата от развитието на клъстерите чрез повишаване на професионалната квалификация на мениджърите и персонала на клъстерите и членуващите в тях организации.   

Международната конференция ще се проведе на 13 септември в гранд хотел „София“, София. Регистрацията на участниците ще е от 9:00 до 9:30 часа, а откриването на конференцията ще бъде в 10:00 ч. Всички разходи на участниците, свързани с конференцията, с изключение на пътните до и от мястото на събитието, са за сметка на организаторите.

За потвърждение на участието Ви, моля изпратете попълнен регистрационен формуляр (приложен към настоящата покана) на e-mail: akirilov@itpio.eu или на факс номер 02/428 11 21 най-късно до 17:00 часа на 12 септември. В случай, че Ви е необходима повече информация, можете да се обръщате към Атанас Кирилов на телефон 0877 811 228.

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА