Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: вторник, 29 януари 2019 17:37

Моята мобилност

Уважаеми преподаватели, докторанти, служители и студенти на УНСС,

Тук могат да бъдат публикувани Вашите впечатления и натрупан опит в резултат от проведената мобилност по програма ЕРАЗЪМ.

Всеки, който желае може да изпрати разкази, снимки или други материали на е-мейла на центъра erasmus@unwe.bg.

Вашите разкази и снимки ще допринесат за популяризирането на програма ЕРАЗЪМ+ сред останалите служители и студенти на УНСС.