Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: вторник, 02 юли 2019 22:00

Седмици на обучение /Staff weeks/

На тази страница можете да видите информация за седмици на обучение /Staff weeks/, организирани от университети-партньори по програма Еразъм+.