Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2017-2018 УЧЕБНА ГОДИНА

понеделник, 25 септември 2017 14:37

УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС

за участие на студенти и докторанти

в мобилност по програма ERASMUS+

за летен семестър на учебната 2017 – 2018 година

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти (редовни и задочни). НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ СТУДЕНТИ В ПОСЛЕДЕН СЕМЕСТЪР НА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ДАТАТА НА КАНДИДАТСТВАНЕ В КОНКУРСА.

Студентите трябва да имат успех от досегашното следване минимум много добър 4,50 и да владеят добре чуждия език, на който ще се извършва обучението им в приемащия университет (посочен в списъка свободни места). Минималното изискуемо ниво е В2 според Европейската езикова рамка.

При избор на приемащ университет и подаване на заявления за участие в конкурса, кандидатите могат да посочват само места, които съответстват на специалността/професионалното направление или поднаправление и степента на обучението им в УНСС.

Допуска се повече от едно участие в програма ERASMUS+, като условието е общата продължителност на вече реализираните и на планираната мобилност да не надвишава 12 месеца в рамките на една и съща ОКС (бакалавър, магистър, докторант).

Списъците с приемащите университети и местата за мобилност на  студенти бакалаври, магистри и докторанти могат да бъдат изтеглени от сайта на УЦМСП – http://www.unwe.bg/mobility

 

ВАЖНО! Съобразно полученото от Центъра за развитие на човешките ресурси финансиране и наличните свободни места за студентски мобилности, УНСС може да одобри и финансира до 80 мобилности за летния семестър на 2017 – 2018 г.

ВАЖНО! Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 25.09 – 12.10.2017 г. в кабинет 1003.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени след 18 часа на 17 октомври 2017 г. на сайта на УЦМСП.

Кандидатите за участие в мобилност по програма ERASMUS+ подават следните документи:

-     Формуляр за кандидатстване, попълнен електронно - ИЗТЕГЛИ;

-     Уверение за средния успех от следването до момента на кандидатстването;

-     Документ, удостоверяващ степента на владеене на чужд/и език/ци;

-     Препоръка от преподавател (не е задължителна).

Одобрените за участие в програма ERASMUS+ студенти получават финансова помощ (грант) за периода на обучението им в европейския университет. Съгласно правилата на програмата размерът на финансовата помощ се определя по три групи държави. Можете да изтеглите таблицата с информация за размера на финансовата помощ от ТУК.

 

СПИСЪКЪТ СЪС СВОБОДНИТЕ МЕСТА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК.

 

За допълнителна информация и подаване на документи за участие:

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

УНСС, Партер, кабинет 1003

Тел.: 02/81 95 389

Е-mail: erasmus@unwe.bg

http://www.unwe.bg/mobility

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Понеделник, сряда, четвъртък: 09.00 ч. -11.00 ч. и 13.30 ч. -15.00 ч.

Вторник: 09.00 ч. - 11.00 ч.

Петък: Неприемен ден


Галерия снимки от КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ...