Библиотека на УНСС

Обновено: вторник, 23 октомври 2018 12:37

Новини

Emerald

Достъп до колекцията от електронни списания на Emerald

Emerald издава над 250 електронни списания в 9 предметни области: бизнес и мениджмънт, управление на информацията и знанието, обществена политика и управление на околната среда, маркетинг, човешки ресурси и организационни изследвания, финанси и икономика, операции и качество, туризъм, строителство и имоти.
58 от включените в базата списания се индексират в ISI Web of Scienceq 234 в Scopus.
www.emeraldinsight.com


Достъп до списанията на Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

CEEOL осигурява достъп до научни списания и електронни книги в областта на хуманитарните и социалните науки. Цялото съдържание е или от Централна, Източна и Югоизточна Европа, или се отнася за тази част от света. В момента базата данни включва над 1 100 списания и 350 000 статии, в това число на български език.

Достъпна е в локалната мрежа на УНСС на адрес: www.ceeol.com или от меню Е-ресурси на уеб страницата на Библиотеката.