Библиотека на УНСС

Обновено: петък, 03 май 2019 16:24

Периодични издания


Българска периодика

През 2019 година Библиотеката при УНСС ще получава по абонамент следните български печатни  периодични издания:

*Изданията са подредени и се ползват на място в читалня „Периодичен печат“, намираща се на втория етаж на библиотеката.

*Заглавията от списъка представляват активни връзки към оригиналните уеб страници на самите издания.


ИЗДАНИЯ НА УНСС

Economic Alternatives

Бизнес и право

Годишник на УНСС

Икономически и социални алтернативи

Научни трудове на УНСС


АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО, ДИЗАЙН

Бюлетин за строителство и архитектура

Градът

Справочник за цените в строителството


ЕЖЕДНЕВНИЦИ

24 часа

България днес

Монитор

Сега

Стандарт

Телеграф

Труд


ЕКОЛОГИЯ, ОКОЛНА СРЕДА

Journal of Balkan Еcology


ЕНЕРГЕТИКА

Енерджи ревю


ИКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСИ

Forbes BG

Wirtschaftsblatt  BG

Банкер

БНБ Банките в България – бълг. език

Застраховател

Икономика

Икономист

Икономическа мисъл

Икономически и социални алтернативи

Икономически изследвания

Капитал

* На място, в читалня „Преподаватели“ на библиотеката, читателите могат да получат достъп до К:PRO, включващ „Седмичен Капитал“; „Капитал Daily бизнес новини“; бизнес доклади и справки за фирми в масива КАПИ.

Кой какъв  е? - България

Мениджър

Митническа хроника

Народностопански архив

Наръчник на икономиста

Основни макроикономически показатели 2016 г. комплект – НСИ

Твоят бизнес

Ютилитис


ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

CIO - Chief Information Officer

Computerworld


ИСТОРИЯ

История


КУЛТУРА

Култура


ЛИТЕРАТУРА

Granta България


МАШИНОСТРОЕНЕ, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Машиностроене и електротехника


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА

Infoсвят – серия Висше образование и наука

National Geographic magazine NGM

Аз буки

Библиотека

Наука

Образование и специализация в чужбина

Педагогика

Химия: Природните науки в образованието


ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА

168 часа

L'Europeo BG

Българска армия

Геополитика и геостратегия

Европа 2001

Клуб Z

Македонски преглед

Международни отношения

Население

Социологически проблеми


ПРАВО

Адвокатски преглед

Административно правосъдие

Бизнес и право

Български законник

Бюлетин на ВКС

Държавен вестник

ЗОП +

Норма

Обществени поръчки

Общество и право

Панорама на труда

Правна мисъл

Собственост и право

Счетоводство, данъци и право

Съвременно право

Труд и здраве

Труд и осигуряване

Труд и право

Търговско и облигационно право

Търговско право

Юридически свят


СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ЖИВОТНОВЪДСТВО

Агробизнесът

Български фермер

Животновъдни науки

Земеделие плюс

Икономика и управление на селското стопанство

Лозарство и винарство

Растениевъдни науки


СТАТИСТИКА

Бюджети на домакинствата в Република България 2016г. CD- НСИ

Енергийни баланси 2015 г.CD

Заетост и безработица – годишни данни 2016 г. CD - НСИ

Здравеопазване 2016г. CD- НСИ

Книгоиздаване и печат 2015г. CD- НСИ

Население и демографски процеси 2016г. CD – НСИ

Образование в Република България 2017 г. CD - НСИ

Околна среда 2015 г. CD – НСИ

Районите, областите и общините в Република България 2015 г. CD – НСИ

Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2005 - 2016 година - CD – НСИ

Статистика

Статистически годишник 2016 г. комплект – НСИ

Статистически справочник 2017 г. коплект – НСИ


СЧЕТОВОДСТВО, ДАНЪЦИ

Актив - списание

Актив - вестник

Бюджетът

Вътрешен одитор

Главен счетоводител

Експерт счетоводител

Седмичен законник

Счетоводство плюс


ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА

Железопътен транспорт

Логистика


ФИЛОСОФИЯ

Философия

Философски алтернативи


ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

Хранителна индустрия и търговия

Хранително-вкусова промишленост


ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Човешки ресурси + CD