Библиотека на УНСС

Библиотека

Central and Eastern European Online Library

От 01.02.2018 г. до 28.02.2018 г. пробен достъп до списанията на Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

www.ceeol.com

CEEOL осигурява достъп до научни списания и електронни книги в областта на хуманитарните и социалните науки. Цялото съдържание или е от Централна, Източна и Югоизточна Европа, или се отнася за тази част от света. В момента базата данни включва 1837 заглавия списания, като българските са 118.


От 01.01. 2018 г. е подновен абонаментът до две от колекциите на ProQuest: 

ABI/Inform Complete - включва дисертации, работни документи, доклади и данни за отделни държави и индустрии, както и ключови бизнес и икономически периодични издания като:

  • The Economist,
  • The Financial Times,
  • The Wall Street Journal.

Нейното международно покритие дава на изследователите пълна представа за фирмите и бизнес тенденциите в целия свят. 

Ebook Central предоставя авторитетни електронни книги с пълен текст в широк спектър от тематични области заедно с мощни инструменти за намиране, използване и управление на информацията.

https://search.proquest.com/?accountid=49796   


library_0ff08_euromonitor.png

 

Пробен достъп от 01.12 до 31.12.2017 г. до PASSPORT – база данни на Euromonitor International.

Euromonitor International е световна компания за проучване на пазара, предоставяща информация, необходима за стратегическо разузнаване за промишлеността, икономиките, компаниите и потребителите. Съдържа статистическа информация, анализи и прогнози за отделни индустрии, страни, компании.

http://www.portal.euromonitor.com/portal/account/