Обновено: вторник, 05 юли 2016 14:22
Save as PDF Print Increase font size

Записване

                   19 септември 2016 г. – откриване на учебната 2016/2017 г.

 

            Записването за първия семестър на първи курс е от 12.09.2016 г. до 07.10.2016 г. в канцеларията на сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“.

 

            Документи за кандидатите, приети по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г.:

             - удостоверение, издадено от МОН (оригинал и 2 копия) – получава се от дирекция „Висше образование“ в МОН;

            - документи за кандидатстване, подадени в МОН:

  • оригинал и нотариално заверено копие на дипломата за средно образование;
  • оригинал и нотариално заверено копие на приложението към дипломата за средно образование;
  • медицинско свидетелство;
  • копие на документ за самоличност (2 броя);
  • нотариално заверено копие от удостоверение за раждане;

            - снимки – 3 броя;

            - документ за платена такса;

            - студентска книжка (от книжарницата на УНСС);

            - уверение – 3 броя (от книжарницата на УНСС);

            - декларация за здравно осигуряване и карта за регистрация в НАП (получават се при записване в канцеларията).

 

            Документи за кандидатите, приети по реда на чл. 95, ал. 8 и ал. 10 от ЗВО (собствени разноски):

           - студентска книжка (от книжарницата на УНСС);

           - документ за платена такса;

           - уверение – 2 броя (от книжарницата на УНСС);

           - снимки – 3 броя;

 

              Важно!

            Във възможно най-кратък подавате документи за издаване на българска лична карта в СДВР – бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 48, тел. 02/ 982 33 16/ (link).

След получаване на личната карта представяте копие в сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“.