Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: неделя, 24 септември 2017 15:05

Дипломи

ВАЖНО! Студентите, защитили успешно магистърска теза през м.юли 2017 г., да се явят в Учебен отдел до края на октомври 2017 г., за да се подпишат на дипломите си.