Обновено: четвъртък, 23 февруари 2017 13:30
Save as PDF Print Increase font size

Дипломи

Студентите, които не са присъствали на 19.11.2016 г. на дипломирането и не са взели дипломите си, могат да ги получат в стая 104 на РЦДО-Хасково - лично или с нотариално заверено пълномощно.

(тел. 038/66-45-57)