Обновено: сряда, 19 април 2017 10:06
Print Increase font size

Дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково

cde-haskovo_3dae0_girl.jpg

Дистанционната форма на обучение е максимално гъвкава и адаптивна към бюджета на времето на работещите хора, майките, отглеждащи децата си, живеещите в отдалечени населени места, към лицата в неравностойно положение и групите със специфични образователни потребности. Тя е равнопоставена на редовната по отношение на съдържанието на учебните планове, присъждания брой кредити и издаваната диплома.


ПРИЕМ 2017 В РЦДО-ХАСКОВО


Регионалният център на УНСС в Хасково приема студенти в специалностите:

  • Икономика
  • Счетоводство и контрол
  • Бизнес администрация

Кандидатите могат да подадат документи за кандидатстване с оценка от кандидат-студентски изпит или с оценка от държавен зрелостен изпит (матура):


С ОЦЕНКА ОТ КОНКУРСЕН ИЗПИТ: кандидатите, завършили средното си образование преди 2008 г., се класират с оценка от предварителна или редовна изпитна сесия. Средният успех от дипломата за средно образование трябва да е по-висок от "добър" (3.50).  Кандидат-студентите могат да се явяват както на предварителните изпитни сесии, така и на редовната изпитна сесия по обявения график. Срокът за подаване на документи за класиране и участие в редовната изпитна сесия е от 14 юни до 1 юли 2017 г

С ОЦЕНКА ОТ МАТУРА: кандидат-студентите, завършили през 2008 г. и следващи години, издържали успешно държавните зрелостни изпити, могат да подадат документи и да се класират без да се явяват на изпит - с оценка от матура и среден успех от дипломата за средно образование не по-нисък от "добър" (3.50). Срокът за подаване на документи е от 14 юни до 1 юли 2017 г.

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА РЦДО-ХАСКОВО, КОИТО ЩЕ КАНДИДАТСТВАТ С ИЗПИТ:

Единният приемен изпит (ЕПИ или ЕлЕПИ) е под формата на тест, който се състои от две части и включва три модула (общо 80 въпроса):

I. Обща част - задължителна (всеки кандидат задължително решава въпросите от модул 1 и модул 2):

  • модул 1– "Български език и езикова култура" (20 въпроса);
  • модул 2– "Математика – основи" (20 въпроса).

II. Специална част – по избор (40 въпроса) - всеки кандидат индивидуално избира модул 3:

  • модул 3– "Български език и литература";
  • модул 3– "Математика";
  • модул 3– "География на България";
  • модул 3- "История на България".
Форматът, структурата и въпросите, както и времетраенето на ЕлЕПИ (електронен единен приемен изпит) са както тези на ЕПИ (единен приемен изпит).
Продължителността на изпита е 3 астрономически часа.

Предварителните електронни изпити (от VI, VII, VIII, IX предварителни сесии), както и редовната изпитна сесия, ще бъдат проведени и в РЦДО-Хасково, така че кандидатите от Хасково и региона няма да се налага да пътуват до София. График на предварителните и на редовните изпити можете да видите тук: Предварителни изпити и Редовни изпити.

Документи за предварителните сесии и за редовната изпитна сесия се приемат в РЦДО-Хасково.

*Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити, имат право да се явят и на редовните конкурсни изпити през м. юли. При образуването на състезателния бал се взима по-високата оценка, независимо от коя изпитна сесия е получена.