Обновено: понеделник, 11 юли 2016 10:43
Print Increase font size

Магистри

cde-haskovo_908a2_unss_281114_3.jpg
Регионалният център за дистанционно обучение в гр. Хасково приема студенти и по магистърски програми. В тях могат да се обучават студенти, които са завършили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” и такива с ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър”. Обучението в образователно-квалификационна степен “магистър” е срещу заплащане и по държавна поръчка. Семестриалната такса включва стойността на специално разработени учебници и допълнителни учебни материали на хартиен и/или електронен носител, мултимедийни и интерактивни презентации, практически ориентирани казуси, курсови проекти и задачи за самоподготовка, примерни изпитни процедури и тестове, които са базирани в Интернет система с гарантиран непрекъснат високоскоростен достъп.