Обновено: сряда, 19 април 2017 10:23
Save as PDF Print Increase font size

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ


Адрес: 6300 Хасково, бул."България" 168

Работно време: от 08:00 до 16:30ч.

УЧЕБЕН ОТДЕЛ 

                           
Олга Георгиева 038/62 33 54; olga@unwe.bg   
Таня Делчева 038/66 45 57   

СЧЕТОВОДИТЕЛ

Кичка Стаменова 038/66 53 20; kichka.stamenova@unwe.bg

КООРДИНАТОР

Елица Сиракова-Данева 038/62 07 59; esirakova@unwe.bg   


Факс: 038/66 53 20
e-mail: rcdo@unwe.bg
priem.haskovo@unwe.bg