Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 05 април 2017 15:28

Дистанционно обучение

Дистанционната форма на обучение е въведена в Университета за национално и световно стопанство през учебната 1997/1998 година. По проект на PHARE е разработена първата българска университетска магистърска програма по “Международни икономически отношения”, която изцяло се реализира чрез съвременната дистанционна технология за обучение. Впоследствие са разработени и други програми по международни проекти.