Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 27 март 2018 16:18

Лятна сесия 2017/2018 г.

Лятна редовна сесия 2017/2018

ВАЖНО! Възможни са промени в графиците относно часове, зали и др.

Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1 сем.2 сем.

Бизнес администрация 3 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем., 3 сем.

Бизнес администрация след професионален бакалавър - 1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 сем.

Публични финанси 3 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем., 3 сем.

Публични финанси 4 семестъра на обучение -1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 сем.

Счетоводство и контрол 2 семестъра на обучение - 1 сем.2 сем

Счетоводство и контрол 3 семестъра на обучение - 1 сем.2 сем.3 сем.

Счетоводство и контрол 4 семестъра на обучение -1 сем.2 сем., 3 сем.4 сем.

Счетоводство и контрол след професионален бакалавър  - 1 сем.2 сем., 3 сем., 4 сем.

Лятна поправителна сесия 2017/2018

Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем.

Счетоводство и контрол 3 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем., 3 сем.

Счетоводство и контрол 4 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 сем.

Счетоводство и контрол след професионален бакалавър - 1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 сем.