Обновено: четвъртък, 12 януари 2017 16:24
Save as PDF Print Increase font size

График учебен процес

   

АКТУАЛИЗИРАН ГРАФИК
НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА 2016/2017 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
И КСК 2016/2017 ГОДИНА ЗА ОКС “МАГИСТЪР”

ВСИЧКИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
Дата на започване
Дата на завършване
Продължителност
1
Зимен семестър
03.10.2016 г.
22.01.2017 г.
15 седмици
2
Зимна сесия
21.01.2017 г.
12.02.2017 г.
3 седмици
3
Зимна поправителна сесия
12.02.2017 г.
19.02.2017 г.
1 седмица
4
Годишна поправителна сесия
13.02.2017 г.
19.02.2017 г.
1 седмица
5
Летен семестър
20.02.2017 г.
04.06.2017 г.
15 седмици
6
Лятна сесия
03.06.2017 г.
18.06.2017 г.
2 седмици
7
Лятна поправителна сесия
19.06.2017 г.
25.06.2017 г.
1 седмици
8
Годишна поправителна сесия
26.06.2017 г.
02.07.2017 г.
1 седмици
9
Защити на магистърски тези: 
Първа  сесия: юли 2017 г.
Втора  сесия: октомври 2017 г.
Трета  сесия: март - април 2018 г.
Четвърта  сесия: юли 2018 г.

Условните изпити за ОКС "магистър" се провеждат едновременно с условните изпити на ОКС "бакалавър

Срокове за записване за всички форми на обучение, ОКС “магистър”:
Зимен семестър на учебната 2016/2017 г.: от 07.09.2016 г. до 30.09.2016 г.
Летен семестър на учебната 2016/2017 г.: от 06.02.2017 г. до 28.02.2017 г.

 Кандидатмагистърски прием – септември 2016 г.:


Прием на документи за хартиена сесия - от 22.08. до 20.09.2016 г.
Кандидатмагистърски тест, писмен формат  - 25.09.2016 г.
Обявяване на резултатите от хартиена сесия - 27.09.2016 г.
Обявяване на класиране – 29.09.2016 г. 
Записване на новоприетите студенти - от 03.10. до 10.10.2016 г.

Кандидатмагистърски прием – януари 2017 г.:

Прием на документи за писмена и електронна сесия - от 05.12.2016 г. до 12.01.2017 г.
Прием на документи за хартиена сесия - от 05.12.2016 г. до 19.01.2017 г.
Кандидатмагистърски тест, електронен формат - от 16.01 до 17.01.2017 г.
Обявяване на резултатите от електронна сесия - до 18.01.2017 г.
Кандидатмагистърски тест, писмен формат - 22.01.2017 г.
Обявяване на резултатите от хартиена сесия - 24.01.2017 г.
Обявяване на класиране - 26.01.2017 г.
Записване на новоприетите студенти - от 27.01. до 03.02.2017 г. (без събота и неделя)

Предварителен кандидатмагистърски прием за месец септември 2017 г.:

Подаване на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия: от 06.02.2017 г. до 16.02.2017 г.
Явяване на изпит на 20.02.2017 г.

Подаване на регистрационни карти за втора предварителна (хартиена) сесия: от 06.02.2017 г. до 30.03.2017 г.
Явяване на изпит на 02.04.2017 г.

Подаване на регистрационни карти за трета предварителна (електронна) сесия: от 06.02.2017 г. до 04.05.2017 г.
Явяване на изпит на  08.05.2017 г.