Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 25 септември 2018 12:56

Поправки на държавни изпити

  • специалност Бизнес администрация: първа поправка на 6.10.2018 г. от 10:00 ч. в РЦДО-Хасково.
  • специалност Икономика: първа поправка на 6.10.2018 г. в РЦДО-Хасково.
  • специалност Счетоводство и контрол: първа поправка на 6.10.2018 г. от 9:00 ч. в РЦДО-Хасково.
Подаване на заявление за явяване на поправката до 3.10.2018 г. 

Информация за държавни изпити, преддипломни стажове и др. можете да намерите тук.