Обновено: вторник, 04 юли 2017 13:28
Save as PDF Print Increase font size

Държавни изпити и защити

Държавен изпит:

  • специалност "Счетоводство и контрол": 08 юли 2017 г. от 09.00 ч.;
  • специалност "Икономика": 08 юли 2017 г. от 09:00 ч;
  • спец."Бизнес администрация": 15 юли 2017 г. от 09.00 ч.
Подаване на заявления за явяване на държавен изпит - до 06.07.2017 г. (включително) в Учебен отдел + 2 бр. снимки

Повече информация за държавни изпити, преддипломни стажове и др. можете да намерите тук.