Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 02 октомври 2018 12:08

Поправки на държавни изпити

  • специалност Бизнес администрация: първа поправка на 6.10.2018 г. от 11:30 ч., зала 405.
  • специалност Икономика: първа поправка на 6.10.2018 г. от 10:30 ч., зала 406.
  • специалност Счетоводство и контрол: първа поправка на 6.10.2018 г. от 11:00 ч., зала 305.
Подаване на заявление за явяване на поправката до 3.10.2018 г. 

Информация за държавни изпити, преддипломни стажове и др. можете да намерите тук.