Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 14 юли 2018 14:48

Държавни изпити и защити

  • специалност Бизнес администрация: очаквайте информация за първа поправка на ДИ
  • специалност Икономика: очаквайте информация за първа поправка на ДИ
  • специалност Счетоводство и контрол: очаквайте информация за първа поправка на ДИ

Информация за държавни изпити, преддипломни стажове и др. можете да намерите тук.