Обновено: сряда, 05 април 2017 15:24
Print Increase font size

Бакалаври

  

cde-haskovo_43177_parvi_260915_8.jpg

 Продължителността на обучението във всички специалности е осем семестъра (четири години). Присъствените занятия по всяка дисциплина се провеждат под формата на лекции и упражнения. Техният хорариум съответства на 30% от този за редовна форма на обучение. 

Всеки семестър, по всяка учебна дисциплина, студентите получават:

  • специално разработени учебници и учебно-методични материали на хартиен или на електронен носител;

  • мултимедийни и интерактивни учебни материали на електронен носител;

  • разположени на специален сървър допълнителни материали за обучение и самоподготовка, включващи: кратко представяне на преподавателския екип, учебна програма, допълнителни материали, свързани с учебната дисциплина, препоръчителна литература на български и чужди езици, примери за решени казуси и курсови задачи, информация за начина на формиране на крайната оценка по дисциплината, която е комплексна, и др.