Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 08 септември 2017 10:40

Зимна сесия 2017/2018 г.:

ВАЖНО! Възможни са промени в графиците относно часове, зали и др.

ЗИМНА РЕДОВНА СЕСИЯ:

Специалност "Икономика" - 1 курс, 2 курс, 3 курс, 4 курс

Специалност "Бизнес администрация" -  1 курс, 2 курс, 3 курс, 4 курс

Специалност "Счетоводство и контрол" - 1 курс, 2 курс, 3 курс, 4 курс

ЗИМНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ:

Специалност "Икономика" - 1 курс, 2 курс, 3 курс, 4 курс

Специалност "Бизнес администрация" - 1 курс, 2 курс, 3 курс, 4 курс

Специалност "Счетоводство и контрол" - 1 курс, 2 курс, 3 курс, 4 курс

ЗИМНА УСЛОВНА СЕСИЯ:

Условна сесия - Катедра "Икономикса"

Условна сесия - Катедра "Финанси"