Обновено: петък, 30 юни 2017 16:14
Save as PDF Print Increase font size

Лятна сесия 2017:

ВАЖНО! Възможни са промени в графиците относно часове, зали и др.

ЛЯТНА РЕДОВНА СЕСИЯ:

Специалност "Икономика" - 1 курс, 2 курс, 3 курс, 4 курс

Специалност "Бизнес администрация" -  1 курс, 2 курс, 3 курс, 4 курс

Специалност "Счетоводство и контрол" - 1 курс, 2 курс, 3 курс, 4 курс

ЛЯТНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ:

Специалност "Икономика" - 1 курс, 2 курс, 3 курс, 4 курс

Специалност "Бизнес администрация" - 1 курс, 2 курс, 3 курс, 4 курс

Специалност "Счетоводство и контрол" - 1 курс, 2 курс, 3 курс, 4 курс

ГОДИШНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ:

Специалност "Икономика" - 1 курс2 курс3 курс4 курс

Специалност "Бизнес администрация" - 1 курс2 курс3 курс4 курс

Специалност "Счетоводство и контрол" - 1 курс, 2 курс, 3 курс4 курс

ЛЯТНА УСЛОВНА СЕСИЯ:

Условна сесия - Катедра "Икономикса"

Условна сесия - Катедра "Финанси"