Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 15 ноември 2017 11:25

Зимна сесия 2017/2018 г.:

ВАЖНО! Възможни са промени в графиците относно часове, зали и др.

Редовна изпитна сесия

Икономика

 I курс        II курс          III курс  IV курс      

Счетоводство и контрол                                     

 I курс  II курс  III курс  IV курс

Бизнес администрация

 I курс  II курс  III курс  IV курс

Поправителна изпитна сесия

Икономика

I курс II курс III курс IV курс
Счетоводство и контрол  I курс II курс III курс IV курс
Бизнес администрация I курс II курс III курс IV курс
Условна сесия
Катедра Икономикс
Катедра Финанси