Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 04 май 2018 12:19

Летен семестър 2017/2018 г.

*Възможни са промени в графиците относно часове, зали и др.

Икономика

 I курс        II курс        III курс        IV курс      

Счетоводство и контрол                                     

 I курс  II курс  III курс  IV курс

Бизнес администрация

 I курс  II курс  III курс  IV курс