Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 08 септември 2017 10:40

Зимен семестър 2017/2018 г.


Специалност "Икономика" - гр. Хасково - 1 курс, 2 курс, 3 курс, 4 курс

Специалност "Бизнес администрация" - гр. Хасково -  1 курс, 2 курс, 3 курс, 4 курс

Специалност "Счетоводство и контрол" - гр. Хасково - 1 курс, 2 курс, 3 курс, 4 курс