Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 07 февруари 2018 9:23

Учебен график

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА 2017/2018 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”
Откриване на новата учебна година 07.10.2017 - РЦДО-Хасково
Зимен семестър 02.10.2017 13.01.2018 15
Зимна сесия 15.01.2018 04.02.2018 3
Зимна поправителна и условна изпитна сесия 05.02.2018 11.02.2018 1
Летен семестър 12.02.2018 26.05.2018 15
Лятна сесия 28.05.2018 17.06.2018 3
Лятна поправителна и условна изпитна сесия 18.06.2018 24.06.2018 1
Годишна поправителна сесия 25.06.2018 01.07.2018 1
Срокове за записване за всички форми на обучение, ОКС “бакалавър”
Записване за зимен семестър в РЦДО-Хасково 18.09.2017 30.09.2017
Записване на летен семестър на уч. 2017/2018 г. за магистрите в РЦДО-Хасково 06.02.2018 28.02.2018
Записване на летен семестър на уч. 2017/2018 г. за бакалаврите в РЦДО-Хасково 12.02.2018 02.03.2018
Държавни изпити на ОКС “бакалавър”:
Първа сесия: 06.07.2017 15.07.2017
Втора сесия: 9 м. 10 м.
Празнични дни по Кодекса на труда за академичната 2017/2018 година
Ден на Съединението 06.09.2017
Ден на Независимостта на България 22.09.2017
Ден на народните будители 01.11.2017
Университетски празници и ваканции за академичната 2017/2018 година
Студентски празник 08.12.2017
Новогодишна университетска ваканция 28.12.2017 30.12.2017
Великденска университетска ваканция 06.04.2018 09.04.2018