Обновено: четвъртък, 12 януари 2017 16:22
Save as PDF Print Increase font size

График учебен процес

А К Т У А Л И З И Р А Н   Г Р А Ф И К 
НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА 2016/2017 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

Всички форми на обучение
Дата на започване
Дата на завършване
Продължителност
1

Зимен семестър

19.09.2016 г.
31.12.2016 г.
15 седмици
2

Зимна сесия

07.01.2017 г.
12.02.2017 г.
5 седмици
3

Зимна поправителна и условна изпитна сесия

04.02.2017 г.
12.02.2017 г.
1 седмица
4

Летен семестър

06.02.2017 г.
27.05.2017 г.
15 седмици
5

Лятна сесия

27.05.2017 г.
18.06.2017 г.
3 седмици
6

Лятна поправителна и условна изпитна сесия

19.06.2017 г.
25.06.2017 г.
1 седмица
7

Годишна поправителна сесия 2016/17 г.

26.06.2017 г.
02.07.2017 г.
1 седмица
8

Учебна практика: провежда се в сроковете, определени в учебните планове

9

Държавни изпити на ОКС “бакалавър”:

Първа сесия: 06.07 - 15.07.2017 г.

Втора сесия: септември - октомври 2017 г.

Трета сесия: февруари - март 2018 г.

Четвърта сесия: юни - юли 2018 г.Срокове за записване - ОКС “бакалавър”:


Зимен семестър на учебната 2016/2017 г. от 01.09.2016 г. до 30.09.2016 г.
Летен семестър на учебната 2016/2017 г. от 13.02.2017 г. до 08.03.2017 г.

Кандидатстудентска кампания 2017 година ОКС „бакалавър“:

Предварителни изпитни сесии на хартиен носител (ЕПИ) - февруари – май 2017 г.

Предварителни електронни изпитни сесии (ЕлЕПИ) - октомври 2016 г. – юни 2017 г.

Редовни изпити –  3–15 юли 2017 г.

Годишен платен отпуск на преподавателите за 2016 г.
18 юли – 17 септември (45 дни)

Годишен платен отпуск на преподавателите за 2017 г.
17 юли – 15 септември (45 дни)


Празнични дни по Кодекса на труда за академичната 2016/2017 година
6 септември 2016 г. - Ден на Съединението
22 септември 2016 г. - Ден на Независимостта на България
1 ноември 2016 г. - Ден на народните будители
24, 25 и 26 декември 2016 г. - Бъдни вечер и Рождество Христово
1 януари 2017 г. - Нова година
3 март 2017 г. - Национален празник на Република България
14 април - 17 април 2017 г. - Великденски празници
1 май 2017 г. - Ден на труда
6 май 2017 г. - Ден на храбростта и празник на Българската армия
24 май 2017 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост


Университетски празници и ваканции за академичната 2016/2017 година


8 декември 2016 г. - Студентски празник
02 - 07 януари 2017 г. - Новогодишна университетска ваканция
10 - 13 април 2017 г. - Великденска университетска ваканция
21 май 2017 г. - Празник на УНСС