Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

РЦДО-ХасковоВиж разписание тук.

Виж изпитна сесия тук.