Обновено: четвъртък, 21 януари 2016 10:01
Save as PDF Print Increase font size

График учебен процес

Срокът за плащане на семестриалните такси и заверка на летния семестър е от 01 до 20.02.2016г. 

А К Т У А Л И З И Р А Н   Г Р А Ф И К
НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА 2015/2016 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

Всички форми на обучение
Дата на започване
Дата на завършване
Продължителност
1

Зимен семестър

21.09.2015 г.
02.01.2016 г.
15 седмици
2

Зимна сесия

11.01.2016 г.
31.01.2016 г.
3 седмици
3

Зимна поправителна и условна изпитна сесия

01.02.2016 г.
07.02.2016 г.
1 седмица
4

Летен семестър

08.02.2016 г.
28.05.2016 г.
15 седмици
5

Лятна сесия

30.05.2016 г.
19.06.2016 г.
3 седмици
6

Лятна поправителна и условна изпитна сесия

20.06.2016 г.
26.06.2016 г.
1 седмица
7

Годишна поправителна сесия 2015/16 г.

27.06.2016 г.
03.07.2016 г.
1 седмица
8

Учебна практика: провежда се в сроковете, определени в учебните планове

9

Държавни изпити на ОКС “бакалавър”:

Първа сесия: 07.07 - 17.07.2016 г.

Втора сесия: септември - октомври 2016 г.

Трета сесия: февруари - март 2017 г.

Четвърта сесия: юни - юли 2017 г.Срокове за записване за всички форми на обучение, ОКС “бакалавър”

Зимен семестър на учебната 2015/2016 г. от 10.09.2015 г. до 28.09.2015 г.
Летен семестър на учебната 2015/2016 г. от 01.02.2016 г. до 20.02.2016 г.

   Кандидатстудентска кампания 2016 година ОКС „бакалавър“:

Предварителни изпитни сесии на хартиен носител (ЕПИ) - февруари – май 2016 г.

Предварителни електронни изпитни сесии (ЕлЕПИ) - октомври 2015 г. – юни 2016 г.

Редовни изпити –  6–12 юли 2016 г.


Годишен платен отпуск на преподавателите за 2015 г.
13 юли – 11 септември (45 дни)

Годишен платен отпуск на преподавателите за 2016 г.
18 юли – 16 септември (45 дни)

23 септември 2015 г. - откриване на новата учебна година

Празнични дни по Кодекса на труда за академичната 2015/2016 година
6 септември 2015 г. - Ден на Съединението
22 септември 2015 г. - Ден на Независимостта на България
1 ноември 2015 г. - Ден на народните будители
24, 25 и 26 декември 2015 г. - Бъдни вечер и Рождество Христово
1 януари 2016 г. - Нова година
3 март 2016 г. - Национален празник на Република България
29 април - 2 май 2016 г. - Великденски празници
1 май 2016 г. - Ден на труда
6 май 2016 г. - Ден на храбростта и празник на Българската армия
24 май 2016 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост


Университетски празници и ваканции за академичната 2015/2016 година


8 декември 2015 г. - Студентски празник
04 - 09 януари 2016 г. - Новогодишна университетска ваканция
25 - 28 април 2016 г. - Великденска университетска ваканция
21 май 2016 г. - Празник на УНСС