Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 21 януари 2017 13:38

Срокове за етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите

Срок

Класиране

14 юли 2017 г.

Обявяване на първо класиране с резерви

17 юли - 21 юли 2017 г.

Записване или потвърждаване на класираните и потвърждаване на резервите

25 юли 2017 г.

Обявяване на  второ класиране с резерви

26 юли - 28 юли 2017 г.

Записване на класираните

31 юли 2017 г.

Обявяване на трето класиране

1 август - 3 август 2017 г.

Записване на класираните

7 август  - 9 август 2017 г.

Допълнителен прием на документи за попълване на отделни незаети места

11 август 2017 г.

Обявяване на допълнителното класиране

14 август - 15 август 2017 г.

Записване на класираните