Структура

Факултет "Управление и администрация"

Декан
Заместник-декан по учебната работа
Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Началник сектор

Емилия Манолова

Телефон: (02) 8195 488
Кабинет: 3065