Структура

Музей на УНСС

Телефон за връзка: (02) 8195 332

Ръководител

Екатерина Лазарова

E-mail:
Телефон: (02) 8195 495
Кабинет: Музей