Структура

Отдел "Финансово-административен"

Началник отдел

Валентина Димитрова-Оронова

E-mail:
Телефон:
Кабинет:
Старши счетоводител

Лорета Николова-Бузякова

Телефон: (02) 8195 571
Кабинет:
Домакин
Радосвета Михайлова

Радосвета Михайлова

Телефон: (02) 8195 271
Кабинет: