Структура

Сектор "Вътрешноведомствен контрол"

Началник сектор

Юлия Димитрова

Телефон: (02) 8195 354
Кабинет: 3031А
Главен експерт

Севдалин Йорданов

Телефон: (02) 8195 354
Кабинет: 3031А
Финансов контрольор

Антония Николова

Телефон: (02) 8195 464
Кабинет: П001
Финансов контрольор

Райна Благоева

Телефон: (02) 8195 374
Кабинет: П001