Структура

Отдел "Финансово и административно-стопанско обслужване"

Студентски град, блок 23 А - ниско тяло

Главен счетоводител

Даниела Вучева

E-mail: psso@abv.bg
Телефон: (02) 816 5884
Кабинет: 6