Структура

Отдел "Студентски столове"

Студентски град, блок 23 А - ниско тяло

Началник отдел

Петър Геновски

E-mail: psso@abv.bg
Телефон: (02) 816 5852
Кабинет: 2