Структура

Отдел "Общежития и ремонтна и инвеститорска дейност"

Студентски град, блок 23 А - ниско тяло

Началник отдел

Пламен Пенев

E-mail:
Телефон:
Кабинет: