Структура

Поделение "Студентски столове и общежития"

Студентски град, бл. 23А - ниско тяло

Служебен имейл на сектор настаняване


Изпълнителен директор

Христо Шопов

Телефон: (02) 816 5850, (02) 862 46 12
Кабинет: 104
Заместник-изпълнителен директор

Пламен Пенев

E-mail: ppenev@unwe.bg
Телефон: (02) 816 58 62
Кабинет: 113