Структура

Дирекция "Материално-техническа база и инвестиции"

и.д. директор

Светозар Коларов

Телефон: (02) 8195 243
Кабинет: 5002