Сектор "Докторантури"

Началник сектор

Евелина Недкова

E-mail E-mail: phd@unwe.bg

Phone Телефон: (02) 8195 256

Office Кабинет: 2039